Vazo dhe Damixhane qelqi

Disponojme edhe vazo qelqi te permasave te ndryshme per mbushjen e kompostos, reçelit, mjaltit, pikanteve:

 • 30 ml
 • 40 ml
 • 106 ml
 • 212 ml
 • 314 ml
 • 370 ml
 • 580 ml
 • 720 ml
 • 1062 ml
 • 1700 ml
 • 3100 ml

————————————————————————————————————————————————————

DAMIXHANa QELQI:

Disponojme damixhan qelqi te permasave te ndryshme:

Art 2580         damixhan 3 litra

Art. 0440         damixhan 5 litra.

Art. 0954         damixhan 10 litra

Art. 0953         damixhan 15 litra

Art. 0830         damixhan 20 litra

Art. 0706         damixhan 25 litra

Art. 0828         damixhan 34 litra

Art. 0829         damixhan 54 litra


Art 1225       damixhan grykegjere 5 litra

Art 1214       damixhan grykegjere 10 litra

Art 1220      damixhan grykegjere 15 litra

Art 1213       damixhan grykegjere 20 litra

Art 1212       damixhan grykegjere 25 litra

Art 1228      damixhan grykegjere 34 litra

————————————————————————————————————————————————————————

Art 4032   damixhan qelqi 3 litra

Art 4033  damixhan qelqi 5 litra


Art 4034   vazo qelqi 6 litra

Art 4035   vazo qelqi 8,5 litra

Art 4036   vazo qelqi 10 litra

Art 4037    vazo qelqi 15 litra

Art 4038   vazo qelqi 20 litra