Tapatrice Semi-Automatike Elektrike per Shishet e Veres

Versioni PG2010

Tapator semi-automatik inox, trefazor, furnizim me tapa nepermjet koshit te siperm.

Tapimi me piston mekanik, nofulla inox

Opsion krijimin e vakuumit ne shishe

Opsion inserimin e azotit

Opsion pedale/pulsant