Tapatrice Corona manuale dhe me ajer

1 – Versioni Easy Plastina me ajer

Tapatriçe gjysemautomatike per tapa korone

Permasat standarte: 26mm (tipi birra-uji mineral ), 29 mm ( vera )

Me POROSI per taposje shishe qelqi me tape kerpudhe plastike

PROÇEDURA

– Fusni me dore tapen korone ne bokullen e posaçme , nje magnet mban tapen .

– Mbeshtesni shishen qe do mbyllet mbi pjaten çentruese dhe fiksuese.

Shtypni dopjo pulsantet per taposje.

– Hiqni shishen.

– Funksionon me ajer te komprimuar

– Presioni i punes 6-8 bar.

TABELA TEKNIKE TAPATRICE ME DORE

 

Art

 

Emertimi

Ø Tapes

H max 45

Permasat e shishes ne mm  

Shenime

Min Max Ø min i grykes H min H max D max
0455

2369

0094

 

1607

 

EASY

PLATINA  S

PLATINA L

MAGNUM

REGINA SC

REGINA O

21

20

21

26

22

22

24

24

33

32

32

32

17

17

17

22

17

17

 

200

 

410

260

260

Te gjitha

350

700

720

400

400

 

100

200

190

110

110

Kon plastik

Nofulla plastike

Nofulla tunxhi

Nofulla tunxhi

Nofulla te kromuara

Nofulla te kromuara

0104

0100

0457

SUPERKORONA

KORONA L

KORONET me 2 leva

26.5

26.5

26.5

29

29

26.5

Ø jashte 26.5-29

Ø jashte 26.5-29

Ø jashte 26.5

350

350


2- Tapatrice Enolandia shume efikase, me regjistrim te lartesise


3- Tapatrice Grifo me suste, modeli me cilesor i tapatriceve manuale


4 – Tapatrice me kremalier


5- Tapatrcie me 2 leva