Tapat e Silikonit

Tapat sintetik/plastik/”silikoni” jane te prodhuar nga material termoplastik te riciklueshem me teknologji te larte, konform normativave europiane dhe FDA nga direktivat CEE 85/572-89/109-90/128.

Natyra kimike: Polietilen, pigment ushqimor, ekspandues/zgjerues ushqimor

Lubrifikimi: Siliko-parafine e parapergatitur qe nuk permban solvente/tretes

Ruajtja: Tapat ruhen larg cdo kontakti me lengje ose me aroma te ndryshme, te ruhen ne temperatura 18-25 grade celcius.

Egziston mundesia per prodhimin e tapave te silikonit me logo/shkrim te personalizuar.

————————————————————————————————————————————————————–

Tapat e Silikonit per Distilate, Likerna etj koke lisho ofrohen ne keto permasa:

 

Kodi Përshkrimi
0001 TS lisho d 15 mm 24×10 mm
0008 TS lisho d 19 mm 28×10 mm
0011 TS lisho d 18 mm 29×14 mm
0020 TS lisho d 18 mm 28×10 mm
0132 TS lisho d 20 mm 28×10 mm
2769 TS lisho d21 mm 29×19 mm
2770 TS lisho d22 mm 29×19 mm
2771 TS lisho d23 mm 29×19 mm
2772 TS lisho d19 mm 29×13 mm
3264 TS lisho d 14 mm 22×10 mm
3749 TS lisho d 13 mm 22×10 mm
1078 TS d 17  mm (29×13)
2462 TS d 22 mm (30×14)
3282 TS d 12  mm (20×10)

 


Tapat e Silikonit per Distilate, Likerna etj koke e dhembezuar ofrohen ne keto permasa:

Kartela Përshkrimi
0010 TS dhembezuar d 20 mm 28×10 mm
1676 TS dhembezuar d 19 mm 28×10 mm
1677 TS dhembezuar d 18 mm 28×10 mm

Tapat e Silikonit per Vere, Raki etj ofrohen ne keto permasa:

Kartela Përshkrimi
2326 TS 23×38 mm fast cork
3478 TS 23×38 mm super cork
4014 TS 22×38 mm starkork

Tapat e Silikonit per Bute Druri / Barrique ofrohen si me poshte:

Kartela Përshkrimi
2547 TS barik 47x55xh50 mm e plote
2548 TS barik42x 52xh50 mm e plote
2549 TS barik 48x60xh50 mm e plote
2550 TS barik 47x55xh50 mm jo e plote
2551 TS barik 42x55xh50 mm me ekspasion
2552 TS barik 47x55xh50 mm me sfere inx
3164 TS barik 47x55xh50 mm me vrime 11 mm