Tapat e Drurit

Tapa e drurit per shishen e veres eshte elementi kryesor qe percakton cilesine se ruajtjes se veres brenda ne shishe per nje kohe te caktuar.

Ne varesi te periudhes se ruajtjes percaktohet edhe tapa e duhur.

Te gjitha tapat jane te sterilizuara dhe jane ne nivelet me te uleta te TCA.

Tapat jane te veshura me nje shtrese te holle parafine ushqimore e cila i mban te lubrifikuara dhe permireson procesin e taposjes.

Ofrohet mundesia e prodhimit te tapave te personalizuara me logo/shkrim te kantines.

Tapat ofrohen te gjitha ne dy ngjyra te ndryshme ne varesi te kerkesave te klientit:

a) Ngjyre Natyrale Druri

b) Ngjyre e Bardhe (zbardhura)


Tapa e drurit Natyrale, ose ndryshe “monopezzo” eshte kryesisht e perdorshme ne verera “shume cilesore” qe do te ruhen per nje kohe relativisht te gjate, mesatarisht 10 vite, ose me shume kjo ne varesi te kushteve te ruajtjes se shisheve.

Ofrohet ne 2 dimensione te ndryshme, te cilat percaktohen ne varesi te shishes qe do te perdoret:

Nr.0625 me permasa 24×45 mm

Nr.0626 me permasa 26×45 mm


Tapa e drurit Birondelato (me dy disqe) ose ndryshe tapa “teknike” eshte e ndertuar nga 2 rondele material dru natyral te cilat lidhen ne 2 ekstremet e trupit i cili eshte i aglomeruar (presuar) . Kjo lloj tape gjen perdorim ne vererat aromatike “cilesore” te cilat ne shishe nuk do ruhen per nje kohe me te gjate se 3-3.5 vite.

Ofrohet ne 2 dimensione te ndryshme, te cilat percaktohen ne varesi te shishes qe do te perdoret:

Nr.1562 me permasa 24×40 mm

Nr.1129 me permasa 25×45 mm


Tapa e drurit Mikrograni extra ose ndryshe “tipo marcato” eshte risia e fundit ne tregun Italian te Enologjise. E ndertuar teresisht ne mikrogrimca, e sterilizuar me metodat me te mira, kjo tape eshte e afte te ofroje performance te larte dhe te ruaje ekuilibrat dhe raportet e aromave brenda ne shishe per nje peridhe kohore mesatare 3-4 vite.

Ofrohet ne dimensionin:

Nr.4085 me permasa 24×44 mm

————————————————————————————————————————————————————–

Tapa e drurit Mikrograni , e ndertuar teresisht ne mikrogrimca, e sterilizuar me metodat me efikase, eshte zgjidhja me e mire per ruajtjen ne nje periudhe kohe relativisht mesatare te veres ne shishe, mesatarisht 2 vite.

Ofrohet ne dimensionin:

Nr.3488 me permasa 24×42 mm

————————————————————————————————————————————————————-

Tapa e drurit Grana-fine e ndertuar teresisht ne grimca te vogla-fine, e sterilizuar dhe gati per perdorim, eshte zgjidhja ideale per taposjen e nje shishe vere e cila do te konsumohet brenda 1 sezoni. Koha mesatare e ruajtjes 1-1.5 vite.

Ofrohet ne dimensionin:

Nr.2832 me permasa 24×42 mm


Tapa e drurit aglomerat ose ndryshe “tapa e thjeshte”, e sterilizuar, eshte zgjidhja e vetme dhe me ekonomike per ruajtjen e veres per nje kohe shume te shkurter, mesatarisht 1 vit.

Ofrohet ne dimensionet:

Nr.0012 me permasa 23×38 mm

Nr.0609 me permasa 23×42 mm

Nr.2372 (VINO) me permasa 24×38 mm

Nr.2373 (VINO) me permasa 25×38 mm


Tapa e drurit e stukuar, e sterilizuar dhe shume e bute, eshte zgjidhja ideale per hobistet te cilet nuk kane nen pronesi nje tapatrice semi-pro, por thjesht nje tapatrice me 2 leva. Kjo tape per shkak te butesise se saj e ben procesin e taposjes me te lehte dhe njekohesisht siguron hermeticitet ne gryken e shishes. Kohezgjatja mesatare e ruajtjes 1 vit.

Ofrohet ne dimensioni:

Nr.0803 me permasa 24×38 mm


Tapat e drurit konike, te sterilizuara dhe shume te buta, versioni i aglomeruar i drurit, ofrohet per mbylljen me dore te shishes, per hobistet te cilet nuk kane ne pronesi asnje model tapatriceje, kohezgjatja mesatare e ruajtjes 6 muaj.

Ofrohen ne dimensionet:

Nr.0003 me permasa 17x22xh38 mm

Nr.1079 me permasa 19x23xh38 mm

Nr.2585 me permasa 17x21xh34 mm

Nr.3911 me permasa 25x20xh40 mm


Tapat e drurit konike per Damixhane, te sterilizuar, te ndertuara si modeli i tapes se stukuar ofrojne zgjidhjen imediate – ekonomike per sigurimin e lengut brenda ne damixhan (raki, vere etj)

Nr.0086 me permasa 35x40xh40 mm (x damixhan 5 lit TM)

Nr.3062 me permasa 27x32xh40 mm

Nr.1166 me permasa 25x30xh40 mm (x damixhan 5 lit TV)

Nr.0017 me permasa 38x45xh35 mm (x damixhan 5 lit me veshje plastike)

Nr.0018 me permasa 48x55xh35 (x damixhan 10-54 lit me veshje plastike)