Tapa Teli

Disponojme tapa teli mekanike per :

shishe spumante, damixhane, per shishe 1lit, 2 lit, 3lit, 5 lit