Projektim dhe Zbatim per Kantinat e Veres

Ofrojme asistence teknike dhe teknologjike per te gjithe artikujt tane dhe projektim, zbatim per kantinat e veres.

 

Skema e shperndarjes se nje kantine vere.

 

3. REP. I RUAJTJES

– STAZHIONIMIT

 

                            2. REP. I FERMENTIMIT

 
4. REP. STABILIZIMIT NE TE FTOHTE 6. MAGAZINIMI  

 

1.REP. I MAKINERIVE

Ftohesi qendror
 
5.AMBALAZHIMI -ETIKETIMI  

 

7.LABORATOR

8.  ZYRA Egrapompa