Produkte Kimike

Ne aktivitetin tone per te pasur verera me cilesi te larta jemi ne gjendje te analizojme vetite kimiko-fizike dhe organo-leptike te veres dhe ne perputhje me to, te servirim preparatet e duhura kimike ushqimore.

Disa nga keto jane si ne vijim :

 

  • Sulfitues
  • Enzima
  • Maja dhe aktivues te fermentimit
  • Tanina
  • Aditive ushqimore
  • Qartesues
  • Stabilizues
  • Filtrues
  • Detergjente dhe dizinfektante