Presat me Membrane

Presat me membrane te ndertuara posaçerisht per presimin e rrushit rezultojne si teknologjia me e perparuar

ne presimin e bute .

Sistemi i presimit eshte e i perbere nga nga nje mebrane elastike , tubolare , e realizuar ne material prej gome ushqimore, me spesor te trashe , e fiksuar ne brendesi te preses nga 3 tirande. Serbatori , i cili eshte i biruar ne brendesi te tij, siguron nje siperfaqje te madhe te kullimit.Kjo lejon qe te rritet ndjeshmem kapaciteti i ngarkeses dhe te reduktohen ndjeshem kohet e presimit. Fryrja e membranes kryhet me shpejtesi gjate rrotullimit te serbatorit duke mbajtur,fale elasticitetit te mebranes , nje shperndarje uniforme te produktit , gjithe siperfaqjen e biruar prej 360° .

 

KAPACITETI I NGARKESES  (KG)

Modeli Rrush komplet Rrush i shtydhur Rrush pa frenja Rrush i fermentuar
Porta Aksiale Porta Aksiale Porta Aksiale Porta Aksiale
HL8 500-700 800-1300 900-1300 1200-180 1000-1500 1300-2000 1300-2000 2000-2600
HL 12 800-1000 1200-2000 1300-2000 1800-2800 1500-2200 2000-3000 2000-3000 3000-4000
HL 17 1000-1400 1700-2500 1800-2500 2500-3500 2500-3000 3000-4000 3000-5000 4000-6000
HL 23 1400-200 2300-3500 2500-3500 3500-4500 3000-4000 4000-5000 5000-7000 6000-8000
HL 30 2000-2500 3000-4500 3500-4500 4000-6000 3800-5000 5000-7000 7000-10000 8000-12000
HL 45 3000-3800 4500-6000 5000-7500 6000-10000 4500-8500 8000-12000 10000-15000 12000-20000
HL 80 5000-7000 7000-12000 10000-14000 12000-20000 10000-16000 14000-22000 20000-30000 25000-35000
HL100 6000-8500 8500-15000 12500-17500 15000-25000 12500-20000 17500-27500 25000-37500 31000-43000
HL 150 9000-13500 13500-22500 19000-26000 22500-37500 19000-30000 26000-40000 37500-56000 45000-65000