Pompa per transport lengu

Keto lloj pompash sherbejne per transportin e lengut dhe jo te bersive. Jane te disponueshme ne verisionet ne vijim:

a) Me xhirant gome

b) me xhirant metalik ( inox, bronz, nejlon)

a) Pompat me xhirant gome sherbejne per nje transport te bute te lengut.

Xhiranti gomes eshte kompatibel me ushqimet dhe eshte efikase edhe ne transportin e nje sere lengjeve te tjera ushqimore perveç veres ,si:vaji ,birre,qumesht etj.

b) Pompat me xhirant metal jane per nje transport me efikas te lengut. Ky grup pompash arrin te kenaq te gjitha kerkesat e prodhuesve.

Tipi Ep-Senior & Ep-Junior jane ndertuar ne menyre te  tille qe realizojne thithjen e lengut ne menyre automatike ( pompa vakuumi ):Keto lloj pompash jane ne versionet monofaze si dhe trefaze, te realizuara ne çelik inox.

Tipi Jes Ms  eshte projektuar per thithjen dhe pompimin e lengut ne makinerite filtruese dhe makinerite mbushese filtruese, presioni i te ciles eshte ne perputhje me kartonat filtrues ne menyre qe te mos krijoje kolpo apo çarje te kartonave filtrues.

Tipi Ep-Senior & Ep-Junior jane ndertuar ne menyre te  tille qe realizojne thithjen e lengut ne menyre automatike ( pompa vakuumi ):Keto lloj pompash jane ne versionet monofaze si dhe trefaze, te realizuara ne çelik inox.

Keto pompa gjenden edhe ne versionet  perdorimit ne temperatura te nxehta ( 110° C )te lengjeve sepse kane tenuta mekanike speciale.

Pompat 4HMS & 2 HMS jane pompa te cilat perdoren ne grupet frigoriferike per transportimin e antifrizave sepse jane te projektuara per te duruar temperatura te uleta. ( Nen 0o C )