Pajisje Laboratori

 

Midis te tjerash ju ofrojme:

Alkoolmetra me termometer (per matjen e perqindjes se alkoolit ne distilate)


Mushtometer Babo me termometer (dhe pa termometer per matjen e perqindjes se sheqerit ne musht)

————————————————————————————————————————————————————————

Art. 0366 Vinometer per matjen e % se alkoolit ne Vere


Densimetra me dhe pa termometer per matjen e dendesive te lengjeve te lehta dhe te renda


Lactodensimeter per matjen e dendesise se qumshtit dhe percatkimin e yndyres se tij


Termohigrometer per matjen njekohesisht te temperatures si edhe te lageshires relative


Art. 0370 Ebuliometer Malligand I kromuar (per matjen ne menyre te persorur te % se alkoolit ne Vere)


Art 1430   Ebuliometer tradicional Dyjardin Salleron (per matjen ne menyre te persorur te % se alkoolit ne Vere)

————————————————————————————————————————————————————————

Art. 0371 Refraktometera per matjen e % se sheqerit ne produkt fillestar dhe final 0-32% ; 0-80% ; 0-90% ; 45-82% ; me tre shkalle per mjaltin etj

————————————————————————————————————————————————————————

Art. 0373 Aparat per percaktimin e aciditetit te veres dhe te vajit

————————————————————————————————————————————————————————

          

Ph-Metra checker/Family


      

Termometra qelqi , minimum-maximum, dixhitale, me sonde, me rreze infra, me mbrojtese plastike etj