Pajisje dhe Impjante per Trajtimin e Ujit

Per te pasur nje uje me parametra te deshiruar duke filluar nga uji i pijshem deri te uji industrial me veti te percaktuara fiziko-kimike operohet ne kete menyre:

Kusht i domosdoshem jane njohja e parametrave  aktuale fiziko-kimike te ujit qe do te trajtohet dhe vlera e parametrave fiziko-kimike qe kerkohet.

 9.1  PASTRIMI MEKANIK ME KARTUÇE

Per filtrimin mekanik perdoren kartuçet si me poshte:

 • Ne rrjete plastike
 • Ne rrjete celiku
 • Ne fije te thurur
 • Ne leter speciale
 • Ne kuarc
 • Ne qeramike
 • Ne polipropilen

 

9.2 PASTRIMI KIMIK ME KARTUCE

Per trajtimin e ujit perdoren kartuçet :

 • Me karbon aktiv granular
 • Me polifosfat
 • Me rezine me shkembim jonik
 • Mbajtese bosh per mbushje

 

Sistemet profesionale te kartuçeve jane  Seria BX dhe SX te cilat sigurojne nje filtrim te sigurte te shpejte dhe te thjeshte.

Mbajtese kartuçe te diametrale te ndryshem dhe te gjatesive te ndryshme.

Madhesite standarte me te perdorshe fillojne nga 1/2 “ deri 2 “, dhe gjatesite nga 5”  deri ne 40


9.3 IMPIANTE PER TRAJTIMIN E UJIT

a-Zbutesa uji JUPITER AT

Per eliminimin e fortesise se pergjithshme

Guide per zgjedhjen e modelit

 

                            Fortesia e ujit ne grade franceze
Numri i perdoruesve Konsumi i ujit litra/dite 15-25 oF 26-35oF 36-45oF 46-55oF 56-65oF
2 500 Jupiter 10 Jupiter 10 Jupiter 10 Jupiter 15 Jupiter 15
3-5 750-1250 Jupiter 15 Jupiter 30 Jupiter 30 Jupiter30 Jupiter 50
6-10 1500-2500 Jupiter 30 Jupiter 50 Jupiter  50 Jupiter 70 Jupiter 70
11-15 2750-3750 Jupiter 50 Jupiter 70 Jupiter 70
16-20 4000-5000 Jupiter 50 Jupiter 70
21-25 4250-6250 Jupiter 70

 

 

Zbutesa  JUPITER  AT

Automatik me programim me kohe

Aplikimet

Eliminimi i fortesise  se pergjithshme ( kalkare ) per instalimet shtepiake dhe industriale

Perdorime shtepiake: Trajtimi i ujit te pijshem per mbrojtjen antikalkare, kaldaja, boiler, shkembyesa nxehtesie ne pergjithesi, tubazione, rubineta, dhe instalime te tjera.

Perdorime teknike:  Ne te gjitha perdorimet ne te cilat kerkohet eliminimi i fortesise se pergjithshme.

Keshilla: Perdoni nje parafilter per te mbrojtur zbutesin ; perdorni nje dozator polifosfat ne dalje te zbutesit per te parandaluar efektet korrozive te ujit te zbutur.

 

KUSHTET E PUNES

Presioni maksimal:                                          6 Bar.

Presioni minimal:                                             2 Bar.

Temperatura maksimale:                                 50° C.

Perqendrimi maksimal i hekurit :                    0,1 ppm.

Perqendrimi maksimal i klorit te lire:              0,5 ppm.

 

KARAKTERISTIKAT

Materiale jo te demshme:

Valvola e kontrollit: NORYL-elektromekanike me programim me kohe  Autotrol A255/440.

Bombola: polietilen i riforcuar me fibra qelqi.

Bombola e shellires: polietilen.

Materiale trajtuese. Rezine kationike e forte me shkembim jonik.

Funksionimi elektrik: 24 volt.

Absorbimi elektrik: 3 Wat.

 

Art. Zbutesa me
lidhja
Volumi kapacitei ciklik Volumi i bomboles konsumi i kripes              mm prurja optimale
trup te dyfishte IN/OUT Rezina litra m3/oF shellires ne rigjenerim kg  bombola shellira l/h
A B C
0777 Jupiter 10 AT 1″ 10 60 75 2 665 212 450 340 400
0176 Jupiter 15 AT 1″ 15 90 75 3 963 212 450 340 600
1699 Jupiter 30 AT 1″ 30 180 75 6 1325 265 1040 340 1200
1459 Jupiter 50 AT 1″ 50 300 150 10 1580 343 1040 340 2000
Jupiter 70 AT 1″ 70 420 150 14 1729 343 1040 340 2800

 

Zbutesa te kabinuar

Art Zbutesa te
Lidhja
Volumi kapacitei ciklik Volumi i bomboles konsumi i kripes              mm prurja optimale
kabinuar IN/OUT Rezina litra m3/oF shellires ne rigjenerim kg                       bombola l/h
A B C
1788 Jupiter 10 AT 1″ 10 60 75 2 665 320 480 400
1789 Jupiter 15 AT 1″ 15 90 75 3 963 320 480 600
1790 Jupiter 30 AT 1″ 30 180 75 6 1330 320 480 1200

 

b- DEKLORATORE

 

Filtra me karbon Art. 0174

Aplikimet

Eliminim klori dhe perberje te kloruara per perdorim shtepiak dhe industrial.

Perdorime shtepiake:Eliminim i ererave dhe shijeve te shkaktuara nga klori, eleminim i substancave toksike. Per perdorim per uje te pijshem vetem n.q.s shoqerohen me aparate te sigurise te aprovuara nga normativat (psh llampa UV )

Perdorime teknike: Trajtime antiklor per industrine ushqimore, kimike, farmaceutike, paratrajtim per membranat me osmoze inverse.

Keshille: perdorni parafilter per te mbrojtur filtrin.

Prodhueshmeria orare varion nga 400 Litra / ore  deri 1000 litra /ore per perdorim shtepiak dhe  duke filluar nga 1mper perdorim industrial duke plotesuar kerkesat e tregut.

 

c- Deferrizatore Art. 1698

Automatik me programim me kohe.

Aplikimet

Eleminim i hekurit dhe magnezit per instalime shtepiake dhe industriale.

Perdorime shtepiake: Trajtim i ujit per mbrojtjen e disa instalimeve shtepiake.

Perdorime teknike: Ne te gjithe perdorimet ne te cilet kerkohet eleminimi i hekurit dhe magnezit.

Keshille: Perdorni nje parafilter per te mbrojtur deferrizatorin.

Prodhueshmeria orare varion nga 400 Litra / ore  deri 1000 litra /ore per perdorim shtepiak dhe  duke filluar nga 1mper perdorim industrial duke plotesuar kerkesat e tregut.


 

d-Sterilizator me rreze ultraviolet UV Art. 1088

Aplikimet

Eleminimi i mikrorganizmave.

Perdorime shtepiake:  Prodhimi ujit te sterilizuar per uje te pijshem.

Perdorime teknike: Prodhimi ujit te sterilizuar per industrine ushqimore, farmaceutike, kozmetike.

Sterilizim i aparaturave zooteknike

Keshille: Perdorni nje parafilter ( 5 mikron ) per te siguruar efikasitetin e sterilizatorit.

Kushtet e punes:

Pressioni maksimal                                          9 Bar

Pressioni minimal                                            2 Bar

Temperatura maksimale                                  35° C

Pamja e ujit                                                     Trasparente.

Turbullira maksimale                                       0,5 JU (jackson unit )

Permbajtja maksimale e hekurit                      0,3 mg/l

Permbajtja maksimale e magnezit                   0,05 mg/l

Saliniteti total                                                  500 mg/l

Prodhueshmeria orare varion nga 100 Litra / ore  deri 1000 litra /ore per perdorim shtepiak dhe  duke filluar nga 1mper perdorim industrial duke plotesuar kerkesat e tregut.


 

e-ART. 1484  APARAT PASTRIMI UJI PER PERDORIM SHTEPIAK BRAVO 20

 

Ky aparat realizon uje te pijshem shume cilesor

 

Eleminim i klorit ,i ererave dhe shijeve jo te kendshme prezente ne uje, reduktim i ndotjeve, eleminim i mikrorganizmave.

Perdorime shtepiake: Pastrim i ujit te pijshem, eleminim i papastertise, klorit, derivateve te klorit, pesticideve, insekticideve, metaleve te renda, mikrorganizmave.

 

Mirembajtja: Larje e kartuces merr jete plastike çdo 3 muaj dhe zevendesim çdo 2 vjet, zevendesim i kartuçes me karbon çdo 3500 litra te ujit te prodhuar ( aparati eshte i pajisur me kontaliter blokimi i cili bllokon rrjedhjen pas 3500 litrave te prodhuara )ose ne rast te nje prodhimi inferior çdo 6 muaj.

Ose çdo here ne te cilen aparati qendron i mbyllur e detyrueshme çdo 6 muaj ose sa here qe aparati qendron pa punuar per nje kohe te gjate.Zevendesimi i llampes UV çdo 7000 litra ose 1 here ne vit.

Prodhueshmeria: 3500 litra.

KUSHTET E PUNES

Pressioni maksimal                                                      7 Bar.

Pressioni minimal                                                        2,5 Bar.

Temperatura maksimale                                              25° C

KARAKTERISTIKA

Materiale jo te demshme.

Kontenitori: polipropilen i riforcuar

Kartuçe: filtrami mekanik me rrjete plastike filtrami 50 mikron.

Trajtimi antiklor ne karbon aktiv nga 1 mikron i trajtuar me baker bakteriostatik.

Kontalitri bllokues: polipropilen.

Sterilizatori: llampe ultravjollce, trupi çelik inox Aisi 304 i luçiduar.

Funksionimi elektrik: 220 V; 50 hz.

Absorbimi elektrik: 12V.

Tuba dhe rakorde per lidhje te shpejte: polietilen.

Rubinetti: Tunxh i kromuar.

 

f- Pompa dhe produkte te ndryshem per pastrimin e depozitave nga gelqeret (kalkaret).

 

Aplikimet: heqja e kalkareve dhe depozitimeve te ndryshme nga kaldajat, cirkuitet e ujit te nxehte, per perdorime shtepiake, teknike, industriale.

 

Karakteristika:

Clear: pompe elektrike, me aks vertikal me inverter fluksi.

Sistem i autorregullimit te prurjes dhe te presionit sipas nivelit te ndotjes.

Dical: mishele acidesh dhe tensioaktive per heqjen e depozitimeve, Formulime