Ngjites Per Etiketat e Shisheve te Qelqit

Artikulli Aplikimet Tipi Karakteristikat Baza
0352 Etiketimi:

Qelq i trajtuar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezistente ndaj ngrirjes

 

 

 

 

 

 

Qelq i trajtuar dhe ricupero

 

 

 

 

 

 

Qelq i rikuperuar

i lare

NAKLIN 120 Per shpejtesi te uleta dhe te mesme per shishe te ftohta, nuk le njolla

KAZEINA

 

NAKLIN 121

Per shpejtesi te mesme dhe te larta, perhapshmeri e shkelqyer, per etiketa te renda ,laminat,pulla dhe kollare per shampanje KAZEINA
NAKLIN 130 Per shpejtesi te medha,per etiketa te renda, i forte, pulla shume te veshtira,shishe te ftohta dhe te lagura,rezistence e mire ndaj  kondesimit dhe ndaj ngrirjes KAZEINA
 

NAKLIN 129

Iimpianteme shpejtesi te ulet dhe te larte, ngjitje e mire , per çdo kusht te ambientit KAZEINA
NAKLIN 131 Rezistence e shkelqyer ne zhytje nekove me  akull mbi 72 ore.Mekanikisht i mire.

Per çdo Tipp te shisheve dhe etiketave

KAZEINA
 

REZIKOL B 154

Rezistence e pelqyeshme

Ndaj lageshtires dhe akullit

SINTETIKE
NAKLIN  135 Per shpejtesi te mesme dhe te larta ,rendiment i larte,

larje e pelqyeshme e shisheve ne uje.

 

AMIDON

1942 NAKLIN 146 Per shpejtesi te vogla dhe te larta ,rezistence e shkelqyer ndaj djersitjes, ngjitje e larte, edhe pa ngrohje.  

POLISAKARID

NAKLIN  x 22 Per shpejtesi te larte, etiketa te renda ,larje e pelqyeshme DEKSTRINA
0351 NAKLIN X 502 Per shpejtesi te mesme dhe te uleta ,etiketa normale DEKSTRINA
2429 NAKLIN   141 Per shpejtesi te uleta dhe te larta , ngjitje e larte ,

rendiment i larte , edhe pa ngrohje

POLISAKARID
Etiketim

Plastik

 

IDROSIL 115 Shishe PET ,rezistence e pelqyeshme ndaj djersitjes

SINTETIKE

0260  

 

Pulla fiskale

 

IDROSIL 102 Vula mbi kapsula me ngjyra dhe trasparente

 

SINTETIKE

1943 IDROSIL 108 Vula mbi karta te ashpra e te renda, ngjitje e larte SINTETIKE
Kartona

Mbyllje me ngrohje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbyllje ne te ftohte

 

 

 

Kartona te pareshkitshem

TERMOMELT C

779

Impiante me shpejtesi te mesme dhe te larte,kartona te veshtire,rezistence e pelqyeshme ne temperatura te te uleta dhe te larta.  

 

Hotmelt

TERMOMELT C

797

Impiante me shpejtesi shume te madhe ,kartona e mbajtese te ashpra me ose me pak kontrast, shishe te ngrohta ,

rezistence  e pelqyeshme ne furrat e nxehjes

 

Hotmelt

TERMOMELT C

770

Per kartona e cantave,absolutisht pa ere , garanton impiante gjithmone te pastra duke ulur koston e mirembajtjes.  

Hotmelt

REZIKOL C 239 Impiante me shpejtesi te madhe me spreco,kapje  e shpejte,nuk ndot sprucatorin SINTETIKE
TERMOMELT PS   807 Autongjitje elastike dhe pak korezive , kartoni mund te jete paletuar shume here.