Mbylleset Manuale per Tapa Alumini (ALUKAP)

Art. 0116     Mbyllese per tapa alukap te prefiletuar 28×18

Art. 1533     Mbyllese per tapa alukap te prefiletuar 31×24

Art. 0141     Mbyllese per tapa alukap te prefiletuar 35×18

Art. 0117     Mbyllese per tapa alukap te prefiletuar  35×24

Art. 0142     Mbyllese per tapa  alumini diameter 44mm  per damixhanet 5 lit etj.