Makineri shtrydhese me pompe

MAKINERI SHTRYDHESE EGRAPOMPE ENO 20

Shtrydhesja e  rrushit  gjysemcentrifugale ENO 20 eshte nje makine e studiuar per te kenaqur kerkesat   ekonomike dhe cilesore te kantinave te vogla. E disponueshme qofte ne versionin hekur i emaluar ( i lyer me boje ushqimore )  ashtu edhe ne çelik inox AISI 304. Karakteristikat kryesore te kesaj makine jane : perdorimi i nje çifti rrulash te disponueshem ne seri ne alumin (Nylon, gome ushqimore ne baze te kerkeses) te rregullueshem automatikisht me ane te sustes prej çeliku inox.  Ne te gjitha modelet e makinerive shtrydhese rrjeta e ndarjes se frerit eshte e realizuar ne celik Inox. Pajisja e makinerise me pompe te realizuar ne celik inox mundeson transportimin e mushtit direk ne cisternat e fermentimit.

 

 

 

Kodi

Modeli Motorri Monofaze/Trefaze Prodhimi orar  

Dimensioni i pompes ne dalje

Permasat mm  

 

Pesha kg

 

1118

ENO 20 HP2 1500-1800  

D 60

1120x600x960  

70

 

 

MAKINERI SHTRYDHESE RRUSHI ARNO 15-25-35

Shtrydhesja gjysmecentrifugale e pajisur me pompe per transferimin e mushtit.

E realizuar me teknologji moderne qe lejojne heqjen e rrjetes qe ndan frerinne pak sekonda per nje mirembajtje dhe pastrim te lehte te saj.

Makina eshte disponueshme ne versionet ne vijim: ne llamarine te emaluar, dhe ne çelik inox.Rrjeta e heqjes se frerit dhe pompa eshte e realizuar ne çelik inox ne te  gjitha versionet. Xhiranti i pompes eshte i realizuar gjithashtu ne çelik inox.

 

Modeli  Motorri Prodhimi orar kg Ø Portagoma Distancat e dergimit m Permasat mm Pesha kg
Monofaze/Trefaze
Kodi
0166 Arno 15 HP 2 1800-2000 60/50 15 Horiz-5Vert 1100x700x900 78
0168 Arno 25 HP 2 2800-3000 60 15 Horiz-5Vert 1200x700x900 86
0170 Arno 35 HP 3 3500-3800 60 15 Horiz-5Vert 1300x700x900 100

 

MAKINERI SHTRYDHESE RRUSHI JOLLY 15-25-35

Shtrydhesja gjysmecentrifugale e pajisur me pompe per transferimin e mushtit.

Mundesohet hapja qendrore dhe e siperme e makinerise per nje pastrim sa me te plote te saj.

Makina eshte disponueshme ne versionet ne vijim: ne llamarine te emaluar, ne brendesi te saj ne çelik inox. Rrjeta e heqjes se frerit dhe pompa eshte e realizuar ne çelik inox ne te  gjitha versionet. Xhiranti i pompes eshte i realizuar gjithashtu ne çelik inox.

 

Modeli  Motorri Prodhimi orar kg Ø Portagoma Distancat e dergimit m Permasat mm Pesha kg
Monofaze/Trefaze
Kodi
0166 Jolly 15E HP 2 1800-2000 60/50 15 Horiz-5Vert 1130x680x900 78
0168 Jolly  25E HP 2 2800-3000 60 15 Horiz-5Vert 1230x680x900 94
0170 Jolly 35E HP 2.5 3500-3800 60 15 Horiz-5Vert 1330x680x900 110

MAKINERI SHTRYDHESE RRUSHI  JOLLY 20-30 AR

Shtrydhese rrushi gjysem centrifugale e realizuar me teknologjite moderne per të kenaqur kerkesat per nje shtrydhje te bute ne kantinat e vogla. Eshte e pajisur me nje çift rulash gome ushqimore te veterregullueshme fale perdorimit te suporteve me susta ne çelik inox.

Pompa e realizuar nga brenda me çelik inox ështe e tipit centrifugal dhe lejon te dergohet direkt rrushi i derrmuar ne brendesi te eneve te fermentimit.

Operacioni i mirembajtjes dhe pastrimit te makines realizohet nga hapja qendrore dhe siperme me ane te 2 volanteve te vegjel bllokues.

Makina eshte e disponueshme ne versionin ne çelik inox ashtu edhe ne llamarine te emaluar ( ne kete model rrjeta e heqjes se frerit dhe pompa centrifugale jane te realizuara ne çelik inox ).

 

Modeli Motorri Monofaze/Trefaze Prodhimi orar kg Ø Portagoma Dimensionet mm Pesha kg
Artikulli
1526 JOLLY 20 AR HP 2 monofaze 2000-2300 60 1180x680x900h 94
1119 JOLLY 30 AR HP 2,5 monofaze 3000-3300 60 1280x680x900h 112

 

MAKINERI SHTRYDHESE RRUSHI BETA 60-90-120

 

Shtrydhese rrushi centrifugale e pajisur me nje seri pompash per transferimin e mushtit ( me kerkese e zevendesueshme me flanxhe per lidhje me pompe te jashtme )

Makina eshte e pershtatur me perdorimin e kantinave te mesme dhe ne veçanti te studiuara per pershtatjen e rimorkiove .

Fale hapjes qendrore rezulton e thjeshte ne  mirembajtje dhe ne operacionet e pastrimit.

E disponueshme ne versionet ne vijim: llamarine e emaluar ose çelik inox.

Ne te gjitha modelet rrjeta e heqjes se frerit e tipit te levizshem dhe pompa centrifugale jane te realizuara ne çelik inox.

 

 

Kodi Modeli Motorri Prodhimi orar kg      Ø Potagoma Distancat e dergimit m     Ø Koshit Permasat mm Pesha kg
BETA 60 HP 3 mono/trifaze 5000-6000 60 15horiz-5vert 300 1650x1050x1100 160
1120
BETA 90 HP 4 trifaze 8000-9000 60 18horiz-5vert 400 1950x1100x1100 200
BETA 120 HP 5,5 trifaze 10000-12000 60 20horiz-6vert 500 2000x1100x1180 230
1121

 

MAKINERI SHTRYDHESE RRUSHI JOLLY 40-ARS, 50-AR, 60-100-150 MV

Makineri ndarese dhe shtrydhese ideale per kantina qe kerkojne cilesine, te cilat e vjelin rrushin me dore ose ne menyre automatike. Teresisht ne celik Inox, jo e pajisur me pompe. Eshte e pajisur me rrjete ndarese cilindrike rrotulluese, e kompletuar me gomine anesore per pastimin sa me mire te llamarines anesore . Shtypja e bute realizohet me ane te rrulave te rregullueshem dhe mundesine per tu perjashtuar nga makineria ne rast se nuk deshirohen. Ne seri aksi qe ndan frerin ofrohet me flete inox te veshura me gome. Variator shpejtesie elektronik ose mekanik ne varesi te modelit. vaske e siperme me rrjete per kullimin e lengut. Vaske e poshtme me mbledhjen e lengut e motorizuar(ne disa modele) e cila ofrohet si opsional.

Ne alternative mund te instalohet nje pompe me shkek e cila realizon transportimn e produktit ne enet e fermentimit.

 Artikulli  1948
JOLLY 40 ARS JOLLY 50/AR JOLLY 60/MV JOLLY 100/MV JOLLY 150/ MV
Fuqia kw 1,85 1,1,85 1,85 2,2  2,2
Prodhimi kg/h 3500-4000 5000 4000-6000 7000-10000 13000-15000
Dimensionet e rrjetes 250×1000 300×1000 300×1000 400×1200 500×1500
Rrjeta ne PPA e padisponueshme opsionale opsionale opsionale opsionale
Koklea me veshje gome opsionale opsionale opsionale e padisponueshme e padisponueshme
Nastro e ushqimit e padisponueshme opsionale opsionale e padisponueshme e padisponueshme
Grupi me rula po Po po po po
Boshti me lopata gome po Po po po po
Vaska e mbledhjes po Po po po po
Variatori i shpejtesise, mekanik e padisponueshme e padisponueshme e padisponueshme po po
Variatori i shpejtesise, elektronik opsionale opsionale po opsionale opsionale
Dimensionet mm 1300x 700×1150 1500x800x1010 1600x840x1300 2250x1050x1400 2380x1150x1490