Makineri ftohese

Makineri Ftohese per Veren

a- Art.1783   Ftohesi C1-W1

Ftohesi C1-W1 eshte I perbere nga nje serpentine  per  shkembimit  direkt te nxehtesise, e vendosur ne kontenitor,tanket dhe mbajtesit  kontrollojne ne menyre automatike temperaturen e produktit  nga termostati  dhe sondes perkatese.

1-Kapaciteti ftohes                                                                          1,4 kW

2-Gazi refregjerant                                                                          R-404A

3-Asorbimi elektrik                          0.45kW

4-Ushqimi Elektrik                                                                         230/1/50+PE V/ph/Hz

5-Sasia e veres se fermentuar e cila mund te kontrollohet          ≤ 4000 litra

Shenim : Me vere ne 19º C dhe temperature ambienti 25º C

————————————————————————————————————————————————————–

 

b-Art. 1801 Ftohesi C2-W5

Ftohesi C1-W5 eshte i perbere nga nje thermostat dhe nje sonde per kontroll automatik te temperatures te produktit ne nje tank.

Ky model vjen me pompe me qarkullim te brendshem, serbator mbajtes per lengun ftohes,dhe te gjithe   komponentet dhe sigurite e kerkuara per impiantin hidraulikdhe sistemin ftohes.

Mbi 10 tanke te ndryshme mund te kontrollohen duke instaluar nje kontroll panel ekstra dhe valvola te motorizuara.

 

1-Kapaciteti  ftohes  (1)                                                                5.1 kW

2- Kapacitet  Ftohes (2)                                                                2.4 kW

3-Gazi refregjerant                                                                       R-404A

4-Asorbimi elektrik                                                                      2.5 kW

5-Rryma e harxhuar                                                                     16 A

6-Fluksi I ajrit                                                                              3100 m3/h

7-Fluksi I ujit glikolat                                                                  2600 l/h

8-Presioni I nevojshem                                                                7 m.c.a

9-Ushqimi elektrik                                                                      230/1/50+PE V/ph/Hz

10-Sasia e veres se fermentuar qe mund te kontrollohet            ≤ 17000

 

Shenim:1-Temperatura e perzierjes Glikol brenda ne ftohes =12ºC dhe temperature e

ambientit≤ 25ºC .

2-Temperatura e perzierjes Glikol Brenda ne ftohes  =- 6ºC   dhe temperature e

ambientit ≤ 25ºC.

————————————————————————————————————————————————————

c-Ftohesa me kapacitete te ndryshme sipas sasise se veres qe do te kontrollohet.