Maja dhe ushqyes

Maja WinCru RG (500 g)

Maja WinCru Arom (500g)

Maja WinCry WR-15 (500 g)

Ushqyes Fosfovit S.A (100g , 1 kg)

Maja Win Ferm S3 (500 g)

Ushqyes Win Energy Starter (1 kg)

Ushqyes Win Nutrient Bio
(100 g, 1 kg)

Maja Win Ferm Champ
(100g, 500g)

Maja Win Ferm BC
(100g,500g)