Etiketatrice Manuale dhe Semi-Automatike

a-ETIKETATRIÇE  me NGJITES me dore , tipi RUSPU

 

Pajisje e thjeshte dhe ekonomike per vendosje mbi tavoline,per ngjitjen e vetem etiketave te letres mbi kontenitoret e qelqit.

 

Zgjidhni nje sfungjer ,nga ato qe shoqerohen me makinerine,qe u pershtatet me shume permasave te etiketave te zgjedhura.Prisni sfungjerin sipas permasave ekzakte te etiketave

Hidhni ngjitesin ne sektorin e pare. Perdorni ngjites metilceluloze si ajo qe perdoret per ngjitjen e letres ne mur.Vendosni nje pako me rreth 1.5 cm etiketa, ana e stampuar duhet te jete e kthyer nga sfungjeri.

 

TE DHENAT TEKNIKE per RUSPU

Art. Emertimi Prodh.

Cope/ore

Permasat e etiketave Shishet Box cm,Pesha kg
Largesi Lartesi Ømin cm Ømax cm A B H P
0119 RUSPU 140 2/3 Ømax 14 6.5 10 21 21 80 4

————————————————————————————————————————————————————–

 

 

b- Art. 0515 Etiketatriçe Flexlabeller per etiketa adezive

 

Kjo tip makinerie eshte programuar per etiketa adezive rulon

Materiali i perdorur per ndertimin e  makinerise eshte dru plepi i perbere nga disa shtresa te ngjitura me njera tjetren.Cilindrat dhe te gjitha pjeset e torrnuara jane dru ahu.Trajtimi siperfaqesor eshte bere me boje kunder demtimeve te ndryshme me karakter baktereollogjik.

Marineria ka dy rrula gome,peshon 5.9 kg dhe dimensione 255x500x360 mm.

————————————————————————————————————————————————————–

 c-Etiketatriçe per etiketa adezive ,shishe dhe flakone CILINDRIKE

dhe KUADRATE(ose me 2 faqe te sheshta paralele)

 

  • EDIAD TQ

SERIA E SHISHEVE CILINDRIKE.Punon me etiketa H190 me shishe nga Ø120 deri ne Ø60mm.Merr dhe vendos etiketa ,ose vendos edhe kunderetiketat nese  rruli i etiketave eshte i predispozuar me to .

Fuqia e impenjuar 0.2 Kw.PRODHIUESHMERIA  RRETH 800cope/h

SERIA E SHISHEVE KUADRATE. Punon me etiketa H190 me shishe nga  120 deri ne 60mm.Merr dhe vendos etiketa  (foto 1) ,ose vendos edhe kunderetiketat nese  rruli i etiketave eshte i predispozuar me kunderetiketa qe kane gjeresi te barabarte me etiketat.

Fuqia e impenjuar 0.2 Kw.PRODHUESHMERIA :cilindrike rreth 900cope/h,quadrate 600cope/h

Vendoset  horizontalisht shishja kuadrate,aktivizimi i pulsantit fillon operazionin e aplikimit te etiketes, perfundon cikli.Hiqet shishja ,rrotullohet me 180°,vendoset perseri, aktivizimi i pulsantit fillon operazionin e aplikimit te kunderetiketes, perfundon cikli.Hiqet shishja.

 

·       BIFIX TQ

SERIA E SHISHEVE CILINDRIKE. Punon me etiketa H190

SERIA E SHISHEVE KUADRATE ose me 2 siperfaqe te sheshta paralele.

Punon me etiketa H190 me shishet  qe kane brinjen ndermjet 60  dhe 120mm.Vendoset  horizontalisht shishja kuadrate,aktivizimi i pulsantit fillon operacionin e aplikimit te etiketes, perfundon cikli.Aplikimi i kunderetiketave kryhet vetem nese  ato kane te njejten gjeresi me etiketat. (vetem nese kerkohet qe ne momentin e porosise se makinerise .Hiqet shishja ,rrotullohet me180°,vendoset perseri, aktivizimi i pulsantit fillon operacionin e aplikimit te kunderetiketes.Hiqet shishja. Fuqia e impenjuar 0.2 Kw.PRODHUESHMERIA :kuadrate rreth 600cope/h