Detergjente dhe dizinfektante

 • Solucion Oenodet V
 • Solucion Oenodet L
 • Solucion Deosan Deogen
 • Sode Kaustike
 • Hipoklorit Natriumi
 • Acid Klorhidrik 30%
 • Acid Paraacetik 15%
 • Oenoclor L
 • Oenoxil 15
 • Oenodet Oxi
 • Solucion Sanigrap per higjene kantine
 • Solucion Deterlet  Perline
 • Solucion Deterlet DDD
 • Solucion Diverspray VC13 per aparate birre
 • Win Flor Pluhur
 • Oenozym P pluhur
 • Oenofos DR
 • Oeno EX
 • Oenoles MP