Aksesore per Kantinat

LARESE SHISHESH ME FURÇA RROTULLUESE

IDROCAL MINIWASH CAMPAGNOLA SUPER-WASH

 • FORMATET E SHISHEVE SHISHE QELQI,FORMA VETEM E RRUMBULLAKETDiametri jo me shume se 90mm.Lartesia totale jo me shume se 350mm.Gryka e shishes nga brenda nga 17-30mm.Normalisht per te gjtha shishet e veres me kapacitet nga 0.5-2 litra.Larja me furça metalike te serise se zakonshme.

  Temperatura maximale e ujit 45°C.

   

   

  a-IDROCAL

  Larje vetem nga brenda.Rrotullini i furçes realizohet nepermjet turbines e cila punon me presion te ujit te rrjetit ose sistemit te ujit indipendent.(ky system duhet te kete pompe me rregullator automatik te presionit).Presioni i punes :minimumi 2bar.Larja kryhet me konsum parcial te ujit qe ve ne levizje turbinen.

  Keshillohet per perdorim familjar per rreth 500/1000 cope ne vit.

   

  b-MINIWASH LP-CAMPAGNOLA

  Larje vetem nga brenda me furça metalike(me kerkese edhe komandues te fillimit te ciklit te punes:pulsant per miniwash,pedale per campagnola).Grupi i komandimit punon me tension te ulet (nepermjet trasformatorit 24V).Tensioni i rrjetit :220-240V –50Hz.

  Larja kryhet nepermjet hapjes automatike te elektrovalvules e cila lejon kalimin e ujit te rrjetit ose te sistemit indipendent (ky system duhet te kete pompe me rregullator automatik te presionit).Presioni i punes :minimumi 1bar. Keshillohet per perdorim familjar per rreth 1000/2000 cope ne vit.

   

  c-MAXI LP –MAXI ALTA

  Larja nga brenda realizohet me furça metalike.Shpelarja nga jashte kryhet nepermjet furçave plastike te fiksuara ne trupin e makinerise.Komandimi i fillimit te ciklit te punes me pedale.Grupi i komandimit punon me tension te ulet (nepermjet trasformatorit 24V).Tensioni i rrjetit :220-240V –50Hz.

  Larja:Shtyp pedalen ,vendonsi shishen ne tubin qendror(mbyllesi i furçes),shtyni shishen poshte,Mbajeni fort fundin e shishes me tre ose kater gishterinj.Automatikisht do kryhen:1)hapja e valvules qe lejon kalimin e ujit te rrjetit ose te sistemit te ujit indipendent.Presioni minimal i ujit 1bar;2)Njekohesisht takohet motorri qe rrotullon tubin qendror dhe si konseguence furçen metalike brenda shishes dhe mbahet per 4-5 sek .Forca e ferkimit te fuçes qendrore i jep shishes nje levizje te lehte rrotulluese ,nje gje e tille jep mundesine e larjes nga jashte te saj, nepermjet furçave plastike esterne.Nuk eshte e pershtatshme per te hequr etiketat nga shishet.

  E keshillueshme per perdorim ne kantina te vogla per rreth 5/10000 cope ne vit.

  ——————————————————————————————————————————————————-

 

 • d-SUPER WASH  

   

  Makineri me dy vende pune,me leve selektuese per ta kaluar ate ne vetem nje vend pune.Indikatori ndriçues tregon qe makineria eshte nen tension. Larja nga brenda realizohet me furça metalike.Shpelarja nga jashte kryhet nepermjet furçave plastike te fiksuara ne trupin e makinerise.Komandimi i fillimit  te ciklit te punes: me pedale pneumatike.

  Presioni i punes se ajrit 4bar. Grupi i komandimit punon me tension te ulet (nepermjet trasformatorit 24V icili eshte aksesor i makinerise).Tensioni i rrjetit :220-240V –50Hz.

  Larja:me shtypjen  e pedales shishet zbresin poshte nepermjet pistonit(me tej shiko  MAXI WASH)

  E keshillueshme per perdorim ne kantina ,ne ndermarrje bujqesore per rreth 1500/20000 cope ne vit

   

  SPECIFIKE TEKNIKE

   

  Art. Emertimi Funksionimi Prodh. Permasat Pesha Sistemi
  Gjat Gjer Lart
  IDROCAL Pres.ujit 2.5-3 bar 150 28      28       21 3 Furça e brend.metalike
  0126 MINI WASH 220V/24V 200 30       30      45 8 Furça e brend.metalike
  0127 CAMPAGNOLA 220V/24V 250 47       47      90 11 Furça e brend.metalike
  MAXI LP 220V/24V 300 40       40      80 12 Furça brend.metalike

  +furça jashte

  0128 MAXI ALTA 220V/24V 300 40       40      80 12 Si me siper.Per shishet e medha
  0129 SUPER WASH 220V/24V+ajer me pres. 700 47       47      90 32 2 furça interne metali+

  2 furça esterne plastike

   

  Shenim:Te dhenat e prodhueshmerise jane indikative.Eshte vetem e drejta e ndermarrjes prodhuese nderhyrja per permiresimin e cilesise se produktit.


Ketu futen nje game e madhe artikujsh qe jane te domosdoshme per kantinat:

– Kulluese shishesh, hinka, gota, kova, rubineta, pompa te gjitha ne material plastik ushqimor