Pompa per Transferim Lengu

Keto lloj pompash sherbejne per transportin e lengut dhe jo te bersive. Jane te disponueshme ne verisionet ne vijim: a) Me xhirant gome.

  1.         b) me xhirant
  2. a) Pompat me xhirant gome sherbejne per nje transport te bute te lengut.

Xhiranti gomes eshte kompatibel me ushqimet dhe eshte efikase edhe ne transportin e nje sere lengjeve te tjera ushqimore perveç veres ,si:vaji ,birre,qumesht etj.

 

  1. Pompat me xhirant inox jane per nje transport me efikas te lengut. Ky grup pompash arrin te kenaqe te gjitha kerkesat e prodhuesve.

Tipi Ep-Senior & Ep-Junior jane ndertuar ne menyre te  tille qe realizojne thithjen e lengut ne menyre automatike ( pompa vakuumi ):Keto lloj pompash jane ne versionet monofaze si dhe trefaze, te realizuara ne çelik inox.

Tipi Jes Ms  eshte projektuar per thithjen dhe pompimin e lengut ne makinerite filtruese dhe makinerite mbushese filtruese, presioni i te ciles eshte ne perputhje me kartonat filtrues ne menyre qe te mos krijoje kolpo apo çarje te kartonave filtrues.

Tipi Ep-Senior & Ep-Junior jane ndertuar ne menyre te  tille qe realizojne thithjen e lengut ne menyre automatike ( pompa vakuumi ):Keto lloj pompash jane ne versionet monofaze si dhe trefaze, te realizuara ne çelik inox.

Keto pompa gjenden edhe ne versionet  perdorimit ne temperatura te nxehta ( 110° C )te lengjeve sepse kane tenuta mekanike speciale.

Pompat 4HMS & 2 HMS jane pompa te cilat perdoren ne grupet frigoriferike per transportimin e antifrizave sepse jane te projektuara per te duruar temperatura te uleta. ( Nen 0o C )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *