Cisterne Vinifikatore Inox me fund ne plan te pjerret me kanaline mbi kembe

Legjenda Aksesoret e serise

 

 1 Valvola shfryrese PVC deri ne 250 hl,mbi kete  inoksi
 2 Kapak i siperm qendror
  3 Kembe per qendrim AISI 304
 4  Mbajtes niveli i siperm
 5 Tubi hyres i mbajtesit te nivelit te siperm
 6  Mbajtes niveli i poshtem
 7 Tregues niveli
 8 Valvol me sfere per shkarkim parcial, AISI 304
 9   Valvol me sfere per shkarkim total AISI 304
 10   Cengel per ngritje nga toka
 11   Tub rimontimi me rekorde ne fund
 12 Targe identifikative
 13    Marres kampioni
 14 Termometer dixhital
 15  Bokaporte drejtkendore me hapje nga jashte
 16 Siperfaqja e  shkembimit termik me  kanaline
 17 Koke dushi statike
 18 Forcues fundesh
 19 Mbajtes sonde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplet ne inox kompatibel me produktet ushqimore.

Perdoret per fermentim,qarkullim por aplikimi kryesor  i ketij tipi  eshte per ruajtjen,nevojshme dhe domosdoshme ne teknollogjine prodhimit te veres  se bardhe.Termometeri dixhital dhe serpentina jane elementet kryesore te sistemit te ftohjes.Kapak 2 ne pjesen e siperme dhe bokaporta 15 per inspecion,shoshi 17 ne forme dushi per shperndarje uniforme te produktit.Rubinete sfere inoxi ne hyrje,marrje lengu,marrje kampioni dhe shkarkim total.Disponohen ne kapacitete dhe permasa te ndryshme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *